Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách

Thứ tư - 18/07/2018 03:53
Gửi tới quý khách bộ sưu tập câu đối hay : câu đối Tết , câu đối bàn thờ gia tiên treo cùng cuốn thư, hoành phi; câu đối phòng khách ; câu đối mừng thọ ...

A. Câu đối cho ngày tết :

đồ gỗ mỹ nghệ Hải Minh

 

 

 

Do go Hai Minh Hai Hau Nam Dinh

 • Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc

  Đời vui, sức khoẻ, tết an khang

   

 • Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ

  Xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà

   

 • Già trẻ gái trai đều khoái Tết

  Cỏ cây hoa lá cũng mừng xuân

   

 • Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố

  Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

  Tối Ba mươi đá thằng Bần khỏi cửa

  Sáng mồng một nghênh ông Phúc vào nhà

   

 • Xuân an khang đức tài như ý

  Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

   

 • Xuân đáo bình an tài lợi tiến

  Mai khai phú quý lộc quyền lai

   

 • Chúc Tết đến trăm điều như ý

  Mừng xuân sang vạn sự thành công

   

 • Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý

  Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

   

 • Xuân sang hạnh phúc bình an đến

  Tết tới vinh hoa phú quý về

   

 • Tân niên tân phúc tân phú quý

  Tấn tài tấn lộc tấn bình an

   

 • Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc

  Trong nhà vui Tết đón bình an

   

 • Trai gái cười vui mừng đón Tết

  Trẻ già hoan hỉ đón xuân sang

   

 • Tết đến gia đình vui sum họp

  Xuân về con cháu hưởng bình an

 •  

  B. Câu đối  bàn thờ gia tiên 

 • 1/文無山水非奇氣. 人不風霜未老才

  Văn vô sơn thủy phi kỳ khí.Nhân bất phong sương vị lão tài

  2/修仁積德由仙祖.飲水思源分子孫

  Tu nhân tích đức do tiên tổ.Âmr thủy tư nguyên phận tử tôn

  3/德樹栽培載盛.子孫继世萬年長

  Đức thụ tài bồi thiên tải thịnh.Tử tôn kế thế vạn niên trường

  4/ 祖功宗德千年盛.子孝孫賢萬代荣

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh.Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

  5/東去春來家幸福.夏過秋至族長流

  Đông khứ xuân lai gia hạnh phuc .Hạ qua thu chí tộc trường lưu.

  6/事能知足心常樂.人到無求品自高

  Sự năng tri túc tâm thường lạc.Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao .

  7/高山流水詩千首.明月清風酒弌船

  Cao sơn lưu thủy thi thiên thủ. Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền

  8/酒逢知己千杯少.話不投機半句多

  Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa

  9/天添歲月人添夀.春滿乾坤福滿堂

  Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiên thọXuân mãn càn khôn phúc mãn đường

  10/義仁積聚年盛.福德栽培萬代亨

  Nghĩa nhân tich tụ thiên niên thịnh. Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  11/萬古功成名顯達.千秋德盛繁荣  

  Vạn cổ công thành danh hiển đạt.Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  12/祖德永千載盛.家風咸樂四時春

  Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh .Gia phong hàm lạc tứ thời xuân

  13/仁慈再出仁慈子.孝順还生孝順兒

  Nhân từ tái xuất nhân từ tử .Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi

  14/得地安居秋厚辐.逢時生業享丰財

  Đắc địa an cư thu hậu phúc . Phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài

  15/樹草逢春枝葉茂.祖宗積德子孫荣

  Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu ,Tổ tông tích đức tử tôn vinh

  16/木出千枝由有本.水流萬派溯從源

  Mộc xuất thiên chi do hữu bản .Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

  17/有緣千里能相遇.無缘對面不相逢

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối diện bất tương phùng

  18/ 志氣壯山河救国英雄唯有壹
  Chí khí tráng sơn hà, cứu quốc anh hùng  duy hữu nhất
   
  19/ 明星光宇宙亞歐豪傑是無雙
  Minh tinh quang vũ trụ á âu hào kiệt thị vô song

  --------------------------------------------------------------------

  Do go My Nghe Hai Minh
  有開必先明德者遠矣
  克昌厥後继嗣其煌之
  Phiên âm:
  Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ
  Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
  Dịch Nghĩa
  Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
  Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

  Chữ Hán
  梓里份鄉偯旧而江山僧媚
  松窗菊徑归来之景色添春
  Phiên âm
  Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ
  Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân
  Dịch Nghĩa
  Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp,
  Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân

  Nguyên bản chữ hán
  欲求保安于後裔
  須凭感格於先灵
  Phiên âm
  Dục cầu bảo an vu hậu duệ
  Tu bằng cảm cách ư tiên linh
  Dịch Nghĩa
  Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

  Chữ Hán
  百世本枝承旧荫
  千秋香火壮新基
  Phiên âm
  Bách thế bản chi thừa cựu ấm
  Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
  Dịch Nghĩa
  Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
  Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

  Nguyên Bản chữ Hán

  德承先祖千年盛
  荫兒孙百世荣
   
  Phiên âm

  Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
  Phúc ấm nhi tôn bách thế gia
  Dịch Nghĩa
  Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh
  Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

  Nguyên bản chữ Hán
  祖德永垂千载盛
  家风咸乐四时春
  Phiên âm
  Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh
  Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
  Dịch Nghĩa
  Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh
  Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.  Chữ và âm Hán
  木本水源千古念
  天经地义百年心
  Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
  Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

  Chữ và âm Hán
  萬古功成名顯达
  千秋德盛姓繁荣
  Vạn cổ công thành danh hiển đạt
  Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  Chữ và âm Hán
  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành đức;
  Hải khoát nan thù cúc dục ân.

  Chữ và âm Hán
  义仁积聚千年盛
  福德栽培萬代亨
  Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh
  Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  Chữ và âm Hán
  父母恩义存天地
  祖考蜻神在子孙
  Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa
  Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

  Chữ và âm Hán
  上不负先祖贻流之庆
  下足为後人瞻仰之标
  Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
  Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu
  Dịch
  Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại,
  Dưới nêu gương con cháu noi theo.
  Chữ Hán
  鞠育恩深东海大
  生成义重泰山膏
  Phiên âm
  Cúc dục ân thâm Đông hải đại
  Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao

  山水高春不盡
  神仙樂趣境長生


  Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
  Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

  象山德基門戶詩禮憑舊蔭
  郁江人脈亭皆芝玉惹莘香
  Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm,
  Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương.

  Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước, 
  Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau

  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức
  Hải khoát nan thù cúc dục Ân

  先祖芳名留國史
  子宗積學繼家風
  Tiên Tổ phương danh lưu Quốc sử
  Tử tôn tích học kế Gia phong

  祖昔培基功騰山高千古仰
  于今衍派澤同海濬億年知
  Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,
  Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri.

  Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông,
  Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ.

  福生富貴家亭盛
  祿進榮華子宗興
  Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
  Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

  學海有神先祖望
  書山生聖子孙明
  Học hải hữu Thần Tiên tổ vọng,
  Thư sơn sinh Thánh tử tôn minh.

  長存事業恩先祖
  永福基圖義子孙
  Trường tồn sự nghiệp ơn Tiên tổ,
  Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa cháu con.

  祖功開地光前代
  宗德栽培喻后昆
  Tổ công khai địa quang tiền đại;
  Tông đức tài bồi dụ hậu côn.

  Tổ tiên công lao vang đời trước
  Ông cha đức trí tích lớp sau

  功在香村名在譜
  福留孙子德留民
  Công tại Hương thôn, danh tại phả;
  Phúc lưu tôn tử, đức lưu dân.

   

  -----------------------

   

  1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm
  Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

  2. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn
  Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

  3. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh
  Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

  4. Lấy trung hiếu trì gia bền vững
  Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

  5. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại
  Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

  6. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
  Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

  7.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông
  Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

  8. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến
  Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

  9. Tổ tiên ta dày công xây dựng
  Con cháu nhà ra sức trùng tu.

  10. Muôn thuở công thành danh hiển đạt
  Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

  11. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang
  Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

  12. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
  Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

  13. Cúc dục ân thâm Đông hải đại
  Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

  14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng
  Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

  15. Thờ tiên tổ như kính tại thượng
  Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

  16. An bình thần liệu nền gia thất,
  Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

  17. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức
  Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

  18. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
  Cháu con canh tác nết viên tân.

  19. Hiếu kính thông tông tổ
  Trinh tường tập tử tôn

  20. Tông tổ thiên thu trường tự điển
  Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

  21. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm
  Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

  22. Tổ tông công đức còn thơm dấu
  Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

  23. Tổ đường bách thế hương hoa tại
  Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

  24. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

  25. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm
  Tổ tông tích đức cháu con vinh.

  26. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu
  Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

  27. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
  Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

   

   

  C. CÂU ĐỐI MỪNG THỌ

   

  http://www.mynghehaiminh.vn/san-pham/hoanh-phi-cau-doi-cuon-thu-tranh/259/cau-doi-tien-ma-so-cd8108

  1. Con cháu hân hoan mừng thượng thọ
  Xóm làng hoan hỉ chúc trường sinh.

  2. Nhà đầm ấm gió xuân phơi phới
  Tiệc mừng vui sao thọ ngời ngời.

  3. Hưởng thú nhàn rau dưa thanh đạm
  Vui tuổi thọ lan quế sum vầy.

  4. Đầu bạc lòng còn tráng kiện
  Mây xanh chí vẫn kiên cường.

  5. Trời phú tuổi cao năm tháng kiều hành còn đủng đỉnh
  Đát bồi khí vượng đường đời Âu Á vẫn thênh thang.

  6. Thông tươi tốt qua mùa thu mới biết
  Quế cay nồng lên lão càng cay.

  7. Có già mới thấy già là quý
  Biết sống bao giờ sống cũng vui.

 • D. CÂU ĐỐI PHÒNG KHÁCH
  Thiên địa công bằng
 • Đức năng thắng số

  3. Mở rộng lòng nhân
  Vun trồng cội đức.

  4. Rễ sâu chẳng sợ cành lay động
  Cây thẳng đừng lo bóng xế chiều

  5. Đạo mẹ, đức cha, biển rộng trời cao khôn sánh
  Tình chồng, nghĩa vợ, buồn ân bể ái nào tày.

  6. Thiên hạ đều tham châu ngọc quý
  Gia đình chỉ chuộng cháu con hiền.

  7. Hiếu thảo mới sinh con hiếu thảo
  Nhân từ lại có trẻ nhân từ.

  8. Thành danh bởi trải thời gian khổ
  Toại chí nhờ qua buối khốn cùng.

  9. Người hiền tài gánh vác việc non sông
  Con cháu thảo yên lòng cha mẹ.

   

  Do go Hai Minh Hai Hau Nam Dinh

  E. Tranh đối - Thơ đối

 •  

 • Xem chi tiết sản phẩm 

 •  

 •  

 • Xem chi tiết sản phẩm

 • F. Câu đối trong dân gian Việt Nam

  ( nguồn : Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote)
   
  • Câu đối phúng: làm để viếng người chết. Nhà chỉn nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng, tất tưởi chân nam đá chân chiêu, ví tớ đỡ đần trong mọi việc Bà đi đâu vợi mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá toạ, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm. (Nguyễn Khuyến: câu đối khóc vợ)
  • Câu đối tự thuật: là những câu kể ý chí, sự nghiệp của mình và thường dán ở những chỗ ngồi chơi. Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông, tây, nam, bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công tử xác. Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa, xếp cung, kiếm, cầm, thư vào một gánh, làm cho nổi tiếng trượng phu kềnh (Nguyễn Công Trứ, câu đối tự thuật)
  • Câu đối đề tặng: là những câu đối làm ra để đề vào chỗ nào đó hoặc tặng cho người khác. Nếp giàu quen thói kình khơi, con cháu nương nhờ vì ấm Việc nước ra tay chuyên bát, bắc nam đâu đấy lại hàng (Lê Thánh Tông, câu đối đề ở một hàng bán giàu (trầu) nước)
  • Câu đối tức cảnh: là những câu tả ngay cảnh trước mắt. Giơ tay với thử trời cao thấp Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài (Hồ Xuân Hương, vịnh cảnh trượt chân, ngã xoạc cẳng)
  • Câu đối chiết tự (chiết: bẻ gãy, phân tách; tự: chữ): là những câu do sự tách chữ Hán hoặc chữ Nôm ra từng nét hoặc từng phần mà đặt thành câu. Tự (字) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử (子) là con, con ai con nấy? Vu (于) là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh (丁) là đứa, đứa nào đứa này?
  • Câu đối trào phúng: là những câu làm để chế diễu, châm chích một người nào đó. Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại. Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một ngươi thôi (Câu đối tặng một người chột mắt mới đỗ khoa thi võ)
  • Câu đối tập cú: là những câu lấy chữ sẵn ở trong sách hoặc ở tục ngữ, ca dao. Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
  • Câu đối thách (đối hay đố): người ta còn nghĩ ra những câu đối oái ăm, cầu kỳ rồi người ta tự đối lấy hoặc thách người khác đối. Lối đối này thường sử dụng nghệ thuật chơi chữ, đồng âm dị nghĩa... Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồng nó kềnh cổ lại (Câu đối có bốn chữ: cóc cách cọc cạch đối với bốn chữ công kênh cồng kềnh)
  • "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai"
  Đặng Trần Thường - Tướng của Chúa Nguyễn Ánh "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế" Ngô Thì Nhậm - Tướng của Vua Nguyễn Huệ

   

  • "Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại"
  "Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không" Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức, Huế  
  • "Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan"
  ("Qua cửa quan trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan") Vế ra câu đối của quan giữ ải Phong Luỹ, Trung Quốc   "Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối" ("Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước") Câu đối lại của sứ thần Việt, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi Mặc dù Mạc Đĩnh Chi là lưỡng Quốc trạng nguyên nhưng trương hợp này cũng bí. Nhưng với thiên tài cãi "cãi cùn" của mình đã vô tình đối được câu! Nếu là mình mình: "ông giỏi ông đối đi"!

   

  • "Mỹ nhân như ngọc, hành vũ, hành phong, anh linh mặc trắc"
  "Tế thế kỳ âm, hộ dân, hộ quốc, thướng lai vô cùng" Nguyễn Khuyến, vế đối đề tại Đền thờ Thánh Mẫu Làng Cổ Ngựa, Xã Hiền Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định  
  • "Tứ thời bát tiết canh chung thủy"
  ("Bốn mùa, tám tiết luôn chung thủy") "Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang" ("Dặm liễu, gò bồ muốn điểm trang") Nguyễn Khuyến, câu đối viết cho góa phụ bán thịt lợn    
  • "Chí khí tráng sơn hà, kim cổ anh hùng duy hữu nhất"
  "Minh tinh quang nhật nguyệt, Á Âu hào kiệt thị vô song" Câu đối do Mao Trạch Đông tặng chủ tịch Hồ Chí Minh

   

  • "Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa"
  "Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà" Nguyễn Công Trứ, câu đối làm vào dịp tết lúc còn hàn vi

   

  • "Tự (字) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử (子) là con, con ai con nấy?"
  "Vu (于) là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh (丁) là đứa, đứa nào đứa này?" Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức, Huế

   

  • "Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại"
  "Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một ngươi thôi" Câu đối tặng một người chột mắt mới đỗ khoa thi võ

   

  • "Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già"
  "Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồngkềnh cổ lại" Câu đối có bốn chữ: "cóc cách cọc cạch" đối với bốn chữ "công kênh cồng kềnh"

   

  • "Vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách"
  ("Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại") "Sắc bất ba đào, dị nịch nhân" ("Sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm") Nguyễn Giản Thanh

   

  • "An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh"
  ("An Nam có một tấc đất, không biết bao nhiêu người cày") Sứ thần Trung Quốc "Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất" ("Các đại phu nước phương Bắc, đều do từ chỗ ấy mà ra") Bà Đoàn thị Điểm Câu đối này của Bà Đoàn Thị Điểm phải nói đến hoàn cảnh đối: Đoàn Thị Điểm đón sứ thần TQ trên thuyền...Váy bị gió thổi bay lên. Sứ thần TQ nhìn thấy....ra câu đối....

   

  • "Trướng nội vô phong phàm tự lập"
  ("Trong trướng không có gió mà sao cột buồm dựng lên") Đoàn Thị Điểm "Hưng trung bất vũ thuỷ trường lưu" ("Trong bụng không có mưa mà nước vẫn chảy") Trạng Quỳnh

   

  • "Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả"
  "Chồng tất, chồng vớ, hai chồng đều là chồng tất" Khuyết danh

   

  • "Nước trong leo lẻo, cá đớp cá" -- Vua Minh Mạng
  "Trời nắng chang chang, người trói người" -- Cao Bá Quát

   

  • "Gạo trắng nước trong, mến người lại thêm mến cả..."
  "Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hảy lo cho..."

   

  • "Nợ vướng nợ, nợ càng thêm nợ"
  "Tình vương tình, tình vấn vương tình" "Đời là thế, Đời vẩn là Đời"

   

  • "Miệng nhà quan có gang có thép
  "Đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm"

   

  • Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ bốn mùa
  Mai, Lan, Cúc, Trúc đủ bốn hoa

   

  • "Thầy giáo tháo giày, tháo ủng, thủng áo, lấy giáo án dán áo ;"
  "Nhà trường nhường trà, nhường hoa, nhoà hương, đem lương hưu lưu hương." ( 1 vế của Văn Như Cương)

   

  • "Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi. Khắp đông, tây, nam, bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công tử xác. "
  "Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa. Xếp cung, kiếm, cầm thư vào một gánh, làm sao nổi tiếng đấng trượng phu." -- (Nguyễn Công Trứ, câu đối tự thuật)

   

  • "Da trắng vỗ bì bạch" -- (Đoàn Thị Điểm)
  "Rừng sâu mưa lâm thâm" -- (Không rõ) "Quạ vàng đội kim ô" --(Không rõ) "Tay tơ sờ tí ti" "Nhà vàng ngồi đường hoàng"  
  • "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục"
  "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" "Cột đồng đến nay rêu đã xanh". -- (vua Sùng Trinh nhà Minh) "Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ". -- (Giang Văn Minh: sứ thần Đại Việt) Liên hệ ĐT : 0918 653 838 ; E-mail: mnhm@mynghehaiminh.vn ; http://mynghehaiminh.vn
 • Thông tin liên hệ Đồ Thờ Hải Mạnh

  Hà Nội Cửa hàng 1 : 63 Thanh Liệt - Thanh Trì (đối diện hồ công viên Chu Văn An)

  Cửa hàng 2 : Vị trí 78 Biệt thự LK1 Khu đô thị Đại Thanh - Thanh Trì

  Xưởng hoàn thiện : Sơn Hà - Phú Xuyên

  Bản đồ chỉ đường (mở trong google map)

  Nam Định Xưởng 1 : Khu 1 Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy

  Kho + xưởng 2 : Đình Hát - Ninh Xá - Ý Yên

  Bản đồ chỉ đường (mở trong google map)

  Hotline 0913.870.861 (zalo/facebook)
  Email dothohaimanh.vn@gmail.com mienatys@gmail.com

  Mời xem thêm nội thất phòng thờ: Bàn thờ truyền thống | bàn thờ hiện đại | tủ thờ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Xây dựng nhà gỗ

Nhà gỗ là sản phẩm đỉnh cao nhất của nghề mộc. Dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mộc, điêu khắc, mà còn cả kinh nghiệm đúc kết của bao đời thợ. Nói đến nghề mộc, không thể phủ nhận danh tiếng của những thợ mộc Thành Nam, vốn làm ra những sản phẩm vững chắc vượt thời gian mà không cần...

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây