Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái nhớ khắc cốt ghi tâm

Thứ tư - 18/07/2018 02:33
Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về công lao to lớn đó?

Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái nhớ khắc cốt ghi tâm

08:38 | 10/10/2017

(Lichngaytot.com) Hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời. Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về công lao to lớn đó.
  
Hiếu kính cha mẹ là một truyền thống rất tốt đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Truyền thống đó từ xa xưa đã được giữ vững và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày nay. Phật giáo luôn nhấn mạnh, bất cứ ai cũng phải gắng tâm, gắng sức để hiếu thuận, làm trăm điều thiện không bằng một chữ hiếu. Công ơn của cha mẹ đối với con cái là trời là bể. Con cái báo hiếu cha mẹ chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Và sau đây là những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo mà chúng ta cần luôn phải ghi nhớ:
 
Nhung loi Phat day ve long hieu thao con cai nho khac cot ghi tam
 
1. “Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ.

Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:
 
– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
 
– Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
 
– Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
 
– Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.
 
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”. (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

2. “Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém…. ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân”. (Kinh Báo Hiếu)

3. “Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn… sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”. (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

4. Đức Phật dạy:
 
Hiếu với Mẹ Cha tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ. Khéo phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy (Kinh Đại Tập)
 
5. Những lời Phật dạy ân đức cha mẹ có 10 điều :
 
a . ân giữ gìn mang thai trong 9 tháng .
b . ân sinh sản khổ sở
c . ân sinh rồi quên lo
d . ân nuốt đắng nhổ ngọt
e . ân nhường khô nằm ướt
g . ân bú mớm nuôi nấng
h . ân tắm rửa chăm sóc
i . ân xa cách thương nhớ
k. ân vì con làm ác
l. ân thương mến trọn đời . (Kinh Báo Ân Cha Mẹ) 
 
6. “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”. (Kinh Nhẫn Nhục)
 
7. “Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong”. (Kinh Đại Vân)

Tham khảo: Lời Phật dạy về cách báo hiếu mỗi ngày, phận làm con đừng nên bỏ lỡ
 
Hieu kinh Cha Me la mot truyen thong rat tot dep
 
 
8. Vui thay hiếu kính mẹ
 
Vui thay hiếu kính cha
   
Vui thay kính Sa môn
   
Kính bậc thánh vui thay

(Kinh Pháp Cú)

9. “Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều?
 
- Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít.
 
- Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”. (Kinh Tương Ưng)  
 
10. “Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
 
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn

Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ

Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.” (Kinh Tâm Địa Quán)
 
11. “Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. (Kinh Tương Ưng)
 
12. Nầy các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trong và cúng dường (Tăng Chi Bộ)
  
13. “- Cung kính và vâng lời cha mẹ.
 
– Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
 
– Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.
 
– Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.
 
– Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”. (Kinh Trường Bộ)
 
14. “Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà”. (Kinh Tạp Bảo Tạng) 
 
15. “Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng”. (Kinh Tạp Bảo Tạng) 

16.  “Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may?”
Phật đáp: "Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”. (Kinh Hạnh Phúc)
 
17. “Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương”. (Kinh Hiền Ngu)
 
18. “Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết”. (Kinh Tâm Địa Quán)
 
19. “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy” (Kinh Tâm Địa Quán) 
 
20. “Thế Tôn lại bảo A Nan
 
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
 
Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
 
Mười tháng trường chu đáo mọi bề
 
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
 
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
 
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
 
Cực đến đâu, bền vững chẳng lay
 
Thứ tư ăn đắng uống cay
 
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
 
Điều thứ năm lại còn khi ngủ
 
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
 
Thứ sáu sú nước nhai cơm
 
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
 
Điều thứ bảy không chê ô uế
 
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
 
Thứ tám chẳng nở chia riêng
 
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
 
Điều thứ chín miễn con sung sướng
 
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
 
Tính sao có lợi thì làm
 
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
 
Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt
 
Dành cho con các cuộc thanh nhàn
 
Thương con như ngọc như vàng
 
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”. (Kinh Báo Ân)
 
21. “Cha mẹ là Phạm Thiên
 
Bậc đạo sư đời trước
 
Xứng đáng được cúng dường
 
Vì thương đến cháu con
 
Do vậy bậc hiền trí
 
Đảnh lễ và tôn trọng
 
Dâng thức ăn nước uống
 
Vải mặc và giường nằm
 
Thoa bóp cùng tắm rửa
 
Với sở hành như vậy
 
Đời này người hiền khen
 
Đời sau hưởng Thiên lạc” .
 
(Kinh Hạnh Phúc) 

Xem thêm: 2 điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó
 
Dao Phat luon deu cao chu Hieu
 
22. “Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong”. (Kinh Tương Ưng) 
 
23. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu 
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.
 
(Kinh Nhẫn Nhục)
 
24. Phật hỏi các Thầy Sa môn: Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng?
 
Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại hiếu.
 
Phật dạy: Chưa gọi là hiếu.
 
Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền” .
 
(Kinh Hiếu Tử)
 
25. Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.
 
(Kinh Tâm Địa Quán) 
 
26. “Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh”. (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
 
27.  Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng”. (Khế kinh) 
 
28. “Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”.
 
(Kinh Hạnh Phúc)
 
29. “Giữa các loài hai chân
 
Chánh giác là tối thắng
 
Trong các loài con cái
 
Hiếu thuận là tối thắng”.
 
(Kinh Tăng Chi I)
 
30. “Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng”. (Khế kinh)

Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo giúp chúng ta soi chiếu lại bản thên xem đã làm điều không tròn bộn phận chữ hiếu thì ngay lập tức thức tỉnh, hồi hướng, răn mình làm điều thiện.
 
Nguyệt Minh

icon Gửi bình luận   icon In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Một hành động nhỏ cứu sống 1,5 triệu người: Sự kỳ diệu của lòng tốt! Một hành động nhỏ cứu sống 1,5 triệu người: Sự kỳ diệu của lòng tốt!
Đi du học, mua chung cư và đi du lịch liên tục chỉ với mức lương 5 triệu/tháng: Có thể tin nổi không? Đi du học, mua chung cư và đi du lịch liên tục chỉ với mức lương 5...
Nếu cuộc sống bế tắc, hãy nhớ những điều này! Nếu cuộc sống bế tắc, hãy nhớ những điều này!
Tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh! Tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay...
Những câu nói hay về cuộc sống nhất định phải nghe để sống một đời khôn ngoan Những câu nói hay về cuộc sống nhất định phải nghe để sống một đời...
Lời Phật dạy: Sống có “đại khí” mới có thể hiên ngang giữa trời đất Lời Phật dạy: Sống có “đại khí” mới có thể hiên ngang giữa trời đất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Xây dựng nhà gỗ

Nhà gỗ là sản phẩm đỉnh cao nhất của nghề mộc. Dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mộc, điêu khắc, mà còn cả kinh nghiệm đúc kết của bao đời thợ. Nói đến nghề mộc, không thể phủ nhận danh tiếng của những thợ mộc Thành Nam, vốn làm ra những sản phẩm vững chắc vượt thời gian mà không cần...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đồ thờ Hải Mạnh?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây