Chú Đại Bi và 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn (2)

Thứ tư - 18/07/2018 02:39
Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, có công đức vô lượng cứu khổ cứu nạn, được biết đến với 84 câu chú tương ứng với hình ảnh hiện thân của 84 vị Bồ

Chú Đại Bi và 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn (2)

18:01 | 10/05/2018

(Lichngaytot.com) Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, có công đức vô lượng cứu khổ cứu nạn, được biết đến với 84 câu chú tương ứng với hình ảnh hiện thân của 84 vị Bồ Tát…
 
 
Thần Chú Đại Bi được rút ra từ bộ kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội quy mô lớn, có đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội. 
 
Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát được nhiều người kính ngưỡng? Trong buổi pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì muốn cứu giúp chúng sinh nên với tấm lòng đại bi của mình đã nói ra Thần Chú này, những mong “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu”.
 
Kinh Chú Đại Bi không còn xa lạ với các Phật tử, song không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa cũng như biết được phía sau mỗi câu chú là ấn lực của từng hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy cùng Lịch ngày tốt tìm hiểu để biết rõ thêm điều này.
 

21. Ca ra đế

 
Người có tấm lòng từ bi rộng lớn có thể cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai, giúp cho chúng sinh phát tâm bồ đề, phát nguyện làm những việc thiện để tu tập tựu thành Phật quả.

1Quan Am hien tuong De Than o trong muoi phuong the gioi thuong cuu chung sanh.
Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.
 
 

22. Di hê rị

 
Nguyện nương theo lời dạy dỗ, giáo hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát để thực sự tu trì.
 
2Quan Am hoa hien tuong Thien Than Ma He Dau La thong lanh thien binh do chung sanh.
Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.


23. Ma ha bồ đề tát đoả

 
Chư vị Bồ Tát công đức viên mãn, phát tâm bồ đề tất vun trồng thành hạnh lành. 
 
3Quan Am dung tam nguyen thanh tinh, tu bi vo nga cam ung do nguoi chan that tu hanh.
Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.
 

24. Tát bà tát bà

 
Hành trì ấn pháp có sức mạnh to lớn, mang đến an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.
 
4 Quan Am hien than Bo Tat Huong Tich dieu phuc nam phuong chung quy theo hau cuu giup chung sanh.
Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

25. Ma ra ma ra

 
Thuận duyên tu hành sẽ làm tăng trưởng phước huệ, mọi việc đều suôn sẻ, tốt lành như ý.
 
5 Quan Am hien Bach Y Bo Tat tay mat cam Nhu Y, tay trai dat dong tu khien chung sanh duoc truong tho.
Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.
 

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

 
Lời không cần nói rõ ra cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.
  
6 Quan Am hien tuong Phat A Di Da khien chung sanh khi het than nay dong sanh Cuc Lac quoc.
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.
 

27. Cu lô cu lô yết mông

 
Chú Đại Bi vô cùng màu nhiệm, có sức mạnh to lớn, không có giới hạn, công đức vô lượng.
 
7Quan Am hien tuong Bo Tat Khong Than hang phuc van uc thien binh, hoa do vo luong chung sanh.
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.


28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế

 
Tu tập hành trì có thể giúp chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử, giải thoát chính mình khỏi kiếp luân hồi, trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, thế nhập Niết Bàn.
 
8Quan Am hoa than Bo Tat Nghiem Tuan ap lanh man binh Khong Tuoc Vuong hang phuc cac ma oan.
Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.


29. Ma ha phạt già da đế 

 
Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng trên đời.
 
9Quan Am hoa hien Dai Luc Thien Tuong tay cam Bao Xu ho tri chung sanh, tinh tan tu hanh.
Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.
 

30. Đà la đà la

 
Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ, cứu độ chúng sinh khỏi tam đồ lục đạo, tâm lượng chúng sinh.
 
10Quan Am hien tuong truong phu tu kho hanh khien chung sanh pha tru nga chap phap chap.
Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.


31. Địa lỵ ni 

 
Tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.
 
11Quan Am hien tuong Su Tu Vuong xet nghiem nguoi tung chu khien chung sanh tieu tru tai hoa.
Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.


32. Thất phật ra da

 
Hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.
 
12Quan Am hien tuong Bo Tat Thich Lich tay cam Kim Xu hang phuc cac ma va quyen thuoc cua chung.
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.


33. Giá ra giá ra

 
Mệnh lệnh thúc giục khắp cõi chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo pháp lệnh. 

13  Quan Am hien than Bo tat Toi Toai tay cam Kim Luan hoa do oan ma dieu phuc tung.
 Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.


34. Ma ma phạt ma la

 
Con đường theo đúng đạo tư hành sẽ đạt được thành tựu, có được công đức.
 
14Quan Am hien than Dai Hang Ma Kim Cang tay cam Kim Luan ho tri chung sanh dat dai cat tuong.
Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.


35. Mục đế lệ

 
Quán Thế Âm Bồ Tát giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn, bệnh tật và những điều bất như ý.
 
15Quan Am hien tuong chu Phat, Bo Tat chap tay lang long nghe tung than chu, hanh gia phung tri chung dat Phat qua.
Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.


36. Y hê y hê

 
Tự nguyện tuân theo giáo hóa, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.
 
16Quan Am hien than Ma He Thu La Thien Vuong cam trieu nhon thien thuan tung.
Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.


37. Thất na thất na

 
Đại trí tuệ như ánh dương sáng chói rực rỡ, đưa chúng sinh thoát khỏi chốn vô minh tăm tối.
 
17 Quan Am hien than Ca Na Ma Tuong Thien Vuong, hoa loi chu Thien, khong gay tai hai nhan gian.
 Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.


38. A ra sam Phật ra xá lợi

 
Cỗ xe đại Pháp của Phật luân chuyển, truyền giáo lý Phật pháp tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.
 
18 Quan Am hien tuong tay cam khien, tay cam cung ten kinh tung than chu dac phap tu tai.
 Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.


39. Phạt sa phạt sâm

 
Hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.

19 Quan Am hien than Kim Khoi Dai Tuong cam linh thuan thoi giao hoa do chung sanh.
Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.


40. Phật ra xá da

 
Tâm giác ngộ giáo lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.
 
20 Quan Am hien tuong Phat A Di Da, chung sanh tuong niem thi hien tien tuong lai se thay Phat.
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.


Sự kì diệu của Chú Đại Bi là không thể bàn cãi, dù đây là vấn đề tâm linh mà khoa học chưa thể tìm hiểu hết. Khi bạn tụng niệm Chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày trong 1000 ngày, mười phương chư Phật sẽ rất vui mừng, gia đình bình an, hạnh phúc và tất cả các bệnh sẽ được chữa khỏi.

Các bài viết liên quan về Chú Đại Bi, có thể bạn quan tâm:

An An
icon Gửi bình luận   icon In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Khi chuột vào nhà là có điềm báo gì? Khi chuột vào nhà là có điềm báo gì?
Lý giải những điềm báo tâm linh rất đỗi quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua Lý giải những điềm báo tâm linh rất đỗi quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua
Tổng hợp những câu chuyện “rợn tóc gáy” về thứ 6 ngày 13 Tổng hợp những câu chuyện “rợn tóc gáy” về thứ 6 ngày 13
Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm? Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm?
Núi Tiên Nông – ngọn núi chứa đầy vàng và bàn cờ tiên định mệnh Núi Tiên Nông – ngọn núi chứa đầy vàng và bàn cờ tiên định mệnh
Long Thiền: Ngôi chùa đàn rắn nghe tụng kinh là rơi ngả nghiêng xuống đất Long Thiền: Ngôi chùa đàn rắn nghe tụng kinh là rơi ngả nghiêng...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đồ thờ sơn son truyền thống

1. Đôi nét về sơn son thiếp vàng Sơn son thiếp vàng đã có từ lâu đời, trên thế giới rất nhiều quốc gia đã sử dụng để trang trí cung điện , nhà thờ , nhà chùa , hoàng cung. Cùng với sự phát triển và giao thương về kinh tế thế giới, ngày nay sơn son thiếp vàng được ứng dụng rộng rãi,...

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây